20-12-2017 r.

Termin ważności środka ochrony roślin


Mówiąc o terminie ważności preparatów do chemicznej ochrony roślin należy rozróżnić dwa znaczenia. Pierwsze z nich to termin ważności rozumiany jako okres, w którym preparat zachowuje swoje właściwości biorąc pod uwagę datę jego produkcji. Drugie, niemniej istotne znaczenie, to data, do której dany środek został dopuszczony do stosowania. Wszyscy rolnicy stosujący środki ochrony roślin muszą mieć świadomość, że polskie prawo zabrania wykonywania zabiegów środ-kami, dla których upłynął choćby jeden z tych terminów.

Data produkcji oraz informacja o terminie ważności znajduje się na etykiecie każdego środka ochrony roślin. Najczęściej są to dwa lata od wyprodukowania. Niekiedy data produkcji umieszcza¬na jest także bezpośrednio na opakowaniu. Drugiej informacji – o terminie dopuszczenia środka do stosowania – nie znajdziemy na etykiecie. Wyznaczenie tego terminu następuje w procesie reje¬stracji środka. Przypomnijmy, że rejestracja jest procedurą niezbędną do uzyskania zezwolenia na dystrybucję oraz stosowanie środka i dokonuje tego minister rolnictwa i rozwoju wsi. Z tego właśnie względu wszystkie informacje dotyczące środków ochrony roślin opublikowane są na internetowej stronie ministerstwa.

Po wejściu na stronę, najeżdżając myszką na górne menu „Informacje branżowe”, automatycz¬nie rozwija się podmenu, z którego możemy wybrać „Wyszukiwarka środków ochrony roślin”. Jeżeli zamiast dokonania wyboru z rozwiniętego podmenu klikniemy na „Informacje branżowe”, możemy uzyskać dostęp do wszystkich bardziej szczegółowych informacji dotyczących środków ochrony roślin. Po tym kliknięciu pojawia lista branżowych informacji, z której wybieramy kolejno: „Produkcja roślinna”, „Ochrona roślin” – z menu bocznego, i „Pozostałe informacje na temat ochrony roślin”. W tym miejscu możemy wybrać interesujące nas zagadnienie, nie tylko wspomnianą wyżej wyszukiwarkę środków, lecz także niezwykle przydatny zbiór etykiet wszystkich środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce.


Wyszukiwarka środków ochrony roślin oferuje nam kilka opcji. Najważniejsze z nich to możliwość wyszukania informacji o konkretnym preparacie, wskazanie środków do zwalczenia konkretnego zagrożenia albo lista preparatów, które zawierają tę samą substancje czynną. Jeżeli interesuje nas data dopuszczenia środka do stosowania, to z rozwijanej listy „nazwa handlowa produktu” wybieramy jego nazwę (np. Afalon dyspersyjny 450 SC), klikamy na przycisk „Szukaj” i następnie przycisk „Więcej” na liście wyszukanych pozycji. Już z pierwszych wierszy „Karty środka ochrony roślin” dowiemy się, że termin dopuszczenia Afalonu do stosowania upływa 3 czerwca 2018 roku. Powyższa informacja jednoznacznie wskazuje, że jeżeli zamierzamy nabyć ten preparat lub mamy jego zapas, należy go zużyć najpóźniej wiosną 2018 roku.

Czy informacja ta kategorycznie oznacza, że po określonej na karcie dacie interesujący nas środek zostanie wycofany z użycia? Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiemy bowiem, czy jest prowadzona procedura rejestracji środka na kolejny okres. Jeżeli tak jest i zostanie ona zakończona powodzeniem, może okazać się, że gdy po jakimś czasie ponownie otworzymy kartę interesującego nas środka zobaczymy, że data dopuszczenia do stosowania została zmieniona.

Zachęcam rolników do korzystania z internetowej wyszukiwarki środków ochrony roślin właśnie teraz, gdy dopiero planuje się ochronę roślin na nadchodzący sezon wegetacyjny, szczególnie w sytuacji, gdy zamierzamy wykorzystać preparaty, które pozostały nam z ubiegłego sezonu. Zwróćmy także uwagę, że wyszukiwarka daje nam także możliwość zapoznania się z etykietami poszczególnych środków bez potrzeby udania się do punktu sprzedaży. Możemy więc poznać nazwę substancji czynnej, co jest przydatne przy przemiennym stosowaniu środków i zapobieganiu tym samym uodparnianiu się patogenów na zwalczenie metodą chemiczną. Korzystając z wyszuki¬warki środków ochrony roślin przed dokonaniem zakupów, możemy dokonać w pełni przemyśla¬nego wyboru, nie kierując się wyłącznie sugestiami sprzedawcy.

Kornel Pabiszczak

Powrót