14-02-2018 r.

Lista odmian zalecanych na rok 2018


Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie wielkopolskim.

Odmiany umieszczone na „Liście" wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2016/2017 włącznie.

Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:


Szczegółowe informacje o powyższych odmianach można znaleźć na stronie internetowej COBORU

Powrót