21-09-2018 r.

Komunikat odnośnie wystąpienia suszy w Polsce


Zgodnie z opracowanym dwunastym okresem raportowania suszy przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2018 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -94 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 18 mm w stosunku do poprzedniego okresu.

Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród następujących monitorowanych upraw:

Zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw ziemniaka. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w ośmiu województwach w 566 gminach tj. w 22,84% gmin kraju obejmując 13,03% gruntów ornych. W tym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego nastąpił wzrost liczby gmin z suszą o 10,62 punktów procentowych oraz o 6,72 punktów procentowych dotyczących zagrożonej powierzchni.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach ziemniaka w poszczególnych województwach przedstawia poniższa tabela.

Wioletta Melcer
Źródło: http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/


Powrót