08-02-2019 r.

Lista odmian zalecanych do uprawy w roku 2019


Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie wielkopolskim.

Odmiany umieszczone na „Liście" wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2017/2018 włącznie.

Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)

Szczegółowe informacje o powyższych odmianach można znaleźć na stronie internetowej COBORU

Powrót