Polscy stażyści w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii

Dnia 17 grudnia 2014 roku odbyło się w Poznaniu uroczyste podsumowanie kolejnego programu zagranicznych staży zawodowych pn. „Staż zawodowy w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”.

Projekt zagranicznych staży zawodowych został dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Program Leonardo da Vinci – projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-38142.

Uczestnicy - 25 stażystów - wyjechali do Niemiec dnia 29 czerwca 2014 roku i zostali zakwaterowani w internacie Niemieckiego Ośrodka Szkoleniowego dla Techniki Rolniczej Deula w Nienburgu. Następnego dnia rozpoczęli szkolenie wprowadzające w Ośrodku Szkoleniowym w Nienburgu. W ramach tego szkolenia odbyli między innymi szkolenie na maszynach, rolniczych, szkolenie bhp, szkolenie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przygotowanie językowe w zakresie słownictwa zawodowego. Poza tym jeden dzień spędzili w Wolfsburgu, gdzie zwiedzili obiekty Autostadt wraz z Muzeum Motoryzacji oraz kilkoma salonami samochodowymi prezentującymi marki samochodów produkowanych przez koncern Volkswagena. Pod koniec tygodnia praktykanci zostali dowiezieni do indywidualnych gospodarstw rolnych położonych w Dolnej Saksonii, gdzie rozpoczęli szkolenie praktyczne, które trwało do dnia 28 września 2014 roku. Podczas stażu zawodowego każdy z uczestników miał zapewnione: zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz kieszonkowe w wysokości 250 euro miesięcznie. Poza tym stażyści byli ubezpieczeni od chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania stażu zawodowego.


W uroczystym zakończeniu kolejnego projektu udział wzięli stażyści, dyrektorzy zespołów szkół rolniczych biorących udział w projekcie, przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych i Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Podczas spotkania głos zabrali wiceprezes Towarzystwa Pan Piotr Szymański oraz dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Grzegorz Wysocki. W swoich wystąpieniach podkreślili oni jak wielkim wyzwaniem dla młodych polskich rolników jest wyjazd na praktykę zagraniczną oraz fakt jej ukończenia. Wymaga to silnej woli i wytrwałości, a cechy te młodzież posiada. Następnie praktykantom wręczono certyfikaty wystawione przez partnera niemieckiego Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej Deula w Nienburgu oraz dyplomy ukończenia stażu zawodowego wystawione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą odbytej praktyki. Stanowi ona bardzo istotny materiał poglądowy dla organizatorów, ponieważ przynosi informacje odnośnie warunków odbywania stażu zawodowego oraz korzyści, jakie przynosi on młodzieży.

Piotr Pietrzak

Powrót