Apel Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej


XVI Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej obradujące w Poznaniu w dniu 22 grudnia 2014 r., przyjmując wniosek w sprawie utrzymującego się kryzysu, przede wszystkim na rynku wieprzowiny, pragnie zwrócić uwagę rolników, że rozwiązanie tak poważnych problemów wymaga zaangażowania wielu instytucji, nie wyłączając samych rolników.

Apelujemy więc o poważne rozważenie kwestii konsolidacji producentów rolnych nie tylko w silne grupy producenckie czy spółdzielnie lecz także w federacje tych grup, by stanowiły one liczące się partnerstwo dla przemysłu rolno-spożywczego. Naturalną konsekwencją rozwoju działalności takich związków jest stopniowe angażowanie się w przetwórstwo, co z kolei łagodzi skutki załamań koniunktury na rynku surowcowym.

Zwracamy także uwagę na destabilizację naszego rynku poprzez korzystanie przez producentów wieprzowiny z konkurencyjnych ofert zakupu materiału hodowlanego z importu (głównie z Danii i Holandii). Dokonując takich zakupów należy mieć na uwadze, że w ten sposób oddala się szansę na odbudowanie własnego potencjału produkcyjnego. Zachęcamy także producentów do skrzętnego korzystania z wszelkich okazji do podniesienia stopnia swojej fachowości np. poprzez uczestnictwo w szkoleniach nt. nowoczesnych metod prowadzenia hodowli i chowu trzody chlewnej. Do skutecznego konkurowania na współczesnym rynku nie wystarczy bowiem wyposażenie technologiczne i pracowitość, jeżeli nie są poparte dogłębną wiedzą i praktyką.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża przekonanie, że konsekwentne kierowanie się zasadą brania własnych spraw we własne ręce zaowocuje stopniowym łagodzeniem bolesnych skutków coraz częściej pojawiających się zawirowań na światowych rynkach żywności.

Września, 12.02.2015 r.

Powrót