Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej

z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie sytuacji na rynku mleka

W związku z bardzo napiętą sytuacją na rynku mleka oraz niepewną przyszłością w kontekście zniesienia kwot mlecznych z dniem 1 kwietnia 2015 roku, wzrostu podaży mleka, spadku globalnego popytu i wprowadzeniu w sierpniu 2014 roku embarga na rynek rosyjski, koniunktura z miesiąca na miesiąc ulega pogorszeniu. Dla przykładu należy wskazać, że ceny produktów mlecznych w stosunku do roku ubiegłego uległy znacznemu obniżeniu – i tak: mleko w proszku potaniało o 35% masło o 17%, a mleko surowe w skupie nawet o 40%, w zależności od regionu i wielkości produkcji.

Oprócz niskich cen, problemem, jaki obecnie dotyka producentów mlecznych, jest kara jaką będą musieli zapłacić za przekroczenie kwoty mlecznej. Według wstępnych wyliczeń ARR opłata będzie wynosiła około 90 gr. za litr mleka.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwraca się z wnioskiem, aby zaliczki pobierane przez podmioty skupujące na poczet kary były jak najniższe. Według dochodzących do nas informacji wiele podmiotów skupowych od kilku miesięcy potrąca rolnikom od każdego litra zaliczkę na poczet kary. W trybie pilnym powinno ukazać się rozporządzenie regulujące sposób i wielkość zaliczek, które podmioty mają pobierać od rolników.

Zwracamy również uwagę, że w związku z rosyjskim embargiem kraje bałtyckie mogą korzystać z instrumentów wsparcia, które dla polskich rolników są niedostępne. Dlatego sugerujemy większe zaangażowanie Ministerstwa Rolnictwa w działania, które spowodują uruchomienie takich instrumentów również na rynku polskim.

Na chwilę obecną jesteśmy przez Unii Europejskiej traktowani jak niechciany petent. Polskie podania i wnioski w UE mają taki sam skutek, jak wnioski kierowane przez Izby Rolnicze do krajowych gremiów decyzyjnych.

Zwracamy również uwagę na olbrzymią nierównowagę uczestników łańcucha żywnościowego. Tylko w Polsce sieci handlowe mają tak wielką przewagę nad innymi uczestnikami tego łańcucha. Mimo, że od wielu lat się o tym mówi, to nadal nie ma w tym względzie żadnych uregulowań prawnych ograniczających złe praktyki.

Należy również wdrożyć przepisy regulujące sprawę kontraktów pomiędzy rolnikiem a podmiotem skupowym regulującą ilość zakontraktowanego mleka w powiązaniu z jego minimalną ceną (zgodnie z zapisami tzw. Pakietu Mlecznego).

Do złej sytuacji rynkowej dochodzą jeszcze obecne problemy hodowców bydła i producentów mleka związane z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości pasz dla bydła po okresie wiosennej suszy, która dotknęła szczególnie centrum Polski (najbardziej ucierpiały województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie). Niedobór pasz wpłynie na wzrost ich cen, co przy obecnych niskich cenach na mleko może doprowadzić do bankructwa kolejnych gospodarstw.

W wyniku kumulacji niekorzystnych wydarzeń w sektorze mleczarskim, sytuacja hodowców jest wręcz katastrofalna. Jako samorząd rolniczy apelujemy do resortu rolnictwa i wszystkich gremiów decyzyjnych, zarówno krajowych, jak i unijnych, aby dołożyć wszelkich starań, by pomóc producentom rolnym przezwyciężyć obecny kryzys.

Powrót