12-07-2017 r.

Nawałnice na południu regionu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło zasady udzielania pomocy rolnikom, którzy w roku 2016 zostali poszkodowani na skutek wystąpienia gradu, huraganu, deszczu nawalnego czy suszy. Pomoc nie obejmuje skutków złego przezimowania i przymrozków. Bezzwrotną pomoc będą mogli otrzymać rolnicy, w gospodarstwach których powstały szkody w danej uprawie w wysokości przynajmniej 70% lub w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Poziom szkód wynika z protokołu sporządzonego przez tzw. gminną komisję klęskową powołaną przez wojewodę.

Wykonując ustawowy obowiązek przedstawiania organom administracji rządowej analiz i ocen z zakresu produkcji rolnej, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej poinformował Wojewodę Wielkopolskiego o wystąpieniu w licznych uprawach strat będących skutkiem nawałnic, jakie przeszły nad naszym regionem w dniach 9 i 10 lipca br. Największe szkody w postaci osypanego rzepaku i owsa, wylegniętych zbóż, połamanych pędów kukurydzy i ziemniaków oraz postrącanych owoców pestkowych wystąpiły na południu Wielkopolski: w powiatach kaliskim, ostrowskim, pleszewskim, krotoszyńskim i rawickim. Oprócz strat w uprawach polowych, na skutek huraganu powstały straty także w środkach trwałych.


Przedstawiając powyższe, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaapelował o zaktywizowanie zespołów komisji do sprawnego oszacowania strat w gminach dotkniętych negatywnymi skutkami kompleksu zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski.

Kornel Pabiszczak

Powrót