02-10-2015 r.

Szanowni Państwo
Członkowie gminnych komisji klęskowych

- wszyscy -

Z końcem września upłynął termin monitoringu suszy rolniczej. Kończy się także tegoroczna akcja szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przez komisje gminne.

Z tego też względu w imieniu wielkopolskich rolników chciałbym Państwu serdecznie podziękować za całe zaangażowanie, ofiarność i wkład pracy przy szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez tegoroczną suszę.

Mimo ogromu pracy, często niejasnych i skomplikowanych procedur poradziliście sobie Państwo z tym zadaniem. Zasługuje to na szczególne uznanie i docenienie, tym bardziej, że była to praca społeczna, często kosztem własnych obowiązków i wolnego czasu.

Skala tegorocznej suszy była ogromna – w województwie wielkopolskim tylko do pomocy finansowej zgłoszono 3,3 tys. ha drzew i krzewów owocujących oraz 303,2 tys. ha pozostałych upraw. Bez Państwa zaangażowania 23,7 tys. wielkopolskich rolników nie mogłoby wystąpić do ARiMR o pomoc finansową.

Dziękuję także za wszelkie uwagi i wnioski, które napłynęły do naszego biura od Państwa. Zbierzemy je w jedno pismo i przekażemy do Premier Rządu, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Wielkopolskiego, celem wypracowania systemowych rozwiązań na przyszłość.

Z poważaniem

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
(-) Piotr Walkowski

Powrót