Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – wystosował do Wojewody Wielkopolskiego pismo wskazujące na szereg problemów związanych z szacowaniem skutków tegorocznej suszy. Na nieprawidłowości te zwrócili uwagę zarówno reprezentujący naszą Izbę członkowie gminnych komisji klęskowych, jak i sami rolnicy. Pismo to wpisuje się w ciąg działań, jakie Wielkopolska Izba Rolnicza podjęła w celu doprowadzenia do doprecyzowania i ujednolicenia zasad pracy tzw. komisji klęskowych.

Pismo (*.pdf)
Powrót