Wykaz kół łowieckich
na terenie województwa wielkopolskiego

Miasta powiatowe: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań

Powiat:

Wykaz został opracowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą na podstawie informacji przesłanych przez koła łowieckie i inne podmioty dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Wielkopolski. Jest na bieżąco aktualizowany. Ewentualne uwagi proszę kierować przez formularz aktualizacyjny na adres poczty elektronicznej BP WIR w Lesznie, mail: wirleszno@wir.org.pl

Do pobrania:
Formularz aktualizacyjny (*.doc)